หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 29 งาน

1. ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ
-
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อ

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
2. รับและทบทวนคำสั่งซื้อ
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. จัดทำ รวบรวมและสรุปการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในก
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

วางแผนและควบคุมการผลิต
จัดทำมาตรฐานการผลิต
วางผังสายการผลิต
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบสินค้าของบริษัทฯ
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องก
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Sales

บริษัท ตราเพชร จำกัด

-นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่
-แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการฝ่ายขาย TT

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานข
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและข
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ช่างแม่พิมพ์

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ซิ้งค์สเตนเลส / อลูมิเนียม
- PM แม่พิมพ์ ดูแลซ่อมบำรุง
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้( AR)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ธุรการแม่พิมพ์

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- รับใบแจ้งซ่อม จัดทำทะเบียนแจ้งซ่อม ติดตามงานแจ้งซ่อม
- จัดทำรายงาน , ใบขอซื้อ
- ประสานงานกับจัดซ
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรการผลิต (พอลิเมอร์ , เคมี )

บริษัท ตราเพชร จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. ดูแลรักษาเงินสด เช็ค ทั้งด้านรับ-จ่าย
2. ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่PM

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. จัดทำแผนและติดตามแผน
2. บันทึกประวัติการซ่อม
3. ดูแลงานซ่อมแก้ไข ตามใบแจ้งซ่อม
4. งานอนุรักษ์พ
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ
-
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

วางแผนและควบคุมการผลิต
จัดทำมาตรฐานการผลิต
วางผังสายการผลิต
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. ดูแลงานด้านสัญญา, การติดตามหนี้, การดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา
2. งานด้านใบอนุญาตต่างๆ ของทางบริษัท
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด
- วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านค
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. บันทึกข้อมูลรับเข้า-เบิกจ่าย -โอนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป
2. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ คงคลั
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พนักงานขาย (ด่วน)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

-นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่
-แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
- งานอาคาร สถานที่ หอพัก โรงอาหาร
- ดูแลงานด้านธุรการ แม่บ้าน รปภ.
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าฝ่ายขาย (กทม., ศูนย์ภูมิภาค )

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานข
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่
ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดี
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- ค้นหาข้อมูล+คัดเลือก ผู้ขายรายใหม่
- ควบคุม ติดตาม การส่งมอบสินค้า
- ตรวจสอบงานและให้คำปรึกษาแนะ
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและข
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. ผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) (ตจว.) (ศูนย์ภูมิภาค)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานข
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่บัญชี ( เจ้าหนี้ )(ต้นทุน)

บริษัท ตราเพชร จำกัด

1. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
- ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชีในระบบ AX
- จัดทำรายงาน
2. เจ้าหน้าที่บ
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Brand Manager

บริษัท ตราเพชร จำกัด

- วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ จุดอ่อน จุดแข็ง เปรียบเทียบคู่แข่ง
- วิเคราะห์ราคาขายให้เหมาะสม เป
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พยาบาลวิชาชีพ ( ประจำโรงงาน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี